Untitled Document
Get Adobe Flash player
Skadedyr Rotter og mus Rotter

Rotte (Ratus Norvegicus)

ROTTE (Rattus norvegicus, Rattus rattus)

Kjennetegn

Brunrotta er et dyr som kan veie opptil 5 kg. Kroppslengden kan bli 1:4 meter! Halen kommer da i tillegg med sine 15-20 cm. Halen er skjellbelagt og har ikke hår i motsatt til resten av rotten som er belagt av brunsvarte hår. Gnagertennene er svært harde og vokser hele livet til rotten. Tennene slipes faktisk hele livet til rotta når den spiser eller gnager på gjenstander. De kan bli veldig skarpe. Ørene er små og ofte og har hår. Merkene etter at en rotte har vert å ganget på noe er ofte ca. 3-5 mm i bredden. Brunrotter kan ofte forveksles med husmus og vånd. Det er fordi alle har ca. samme farge og kroppsform. Men rotten er ofte kraftigere og har et spissere ansikt. Vånden går ikke inn i hus, den ser ut som en stor rotte, med korte ben, den har kort nese. Så ikke fastslå at det er rotter som graver hull i gressplenen din, det kan være en vånd. Husmusene er mye mindre enn rotta, de har også en kortere hale og buttere snute.

Avføringen er normalt skinnende svart, men den kan ha andre farger ettersom hva rotten har spist. Avføringen er 1,2-2,5 cm lang, dette kommer ann på dyrets totale størrelse. Den kan være lang og ofte butt i den ene enden.

Fotsporene til rotten kan også brukes til å identifisere dyret, hvis man sprer talkum/mel utover gulvet der man tror den har gått kan man se sporene. Rotten har fire tær på frembena og fem tær på bakbena.

Livssyklus

Rotten yngler oftest på våren, den føder ofte 8 til 12 unger. De blir kjønnsmodne allerede etter 2-3 måneder. Da parrer de seg og føder ungene. De dør ofte etter at de har ynglet, men hvis leveforholdene er riktige kan de leve mye lenger opptil 4 år.

Adferd

De er sky neofober det vil si at de kan få problemer hvis området rundt dem eller miljøet generelt forandrer seg. Dette er neofobi. De er nattaktive, da går de på jakt etter mat. Rotter er opportunistiske byttetere. De spiser alt fra åtsler til andre rotter. De liker seg der de kan gjemme seg i skyggefulle områder. Når de får seg et territorium kommer de til å markere det med en illeluktende urin. Denne odøren er ofte det første tegnet på at det er rotter i nærheten. De bruker værhårene sine, og kroppshårene sine til å navigere. Synet til rottene er sterkt nedsatt ettersom at de lever mye av livene sine i mørket. Når de skal søke opp et bytte bruker de luktesansen. De er gode klatrere og svømmere, de kan klatre opp ledninger og tauverk så vell som vannrør. En rotte kan hoppe nesten en meter både oppover og bortover. Dette er mer en fire ganger sin egen kroppslengde. De kan hoppe ned fra høyder på nesten 20 meter uten å ta skade av dette. Brunrotter kan grave seg langt ned i bakken der de ofte ikke blir lagt merke til før de kommer opp etter mat. Det er ofte 1 cm i diameter på disse hullene. Rottens skjelett er formet så smalt at den kan trenge seg gjennom hull på størrelse med en 20-kroning.

Rotter bygger seg reir der de oppholder seg mesteparten av livet sitt. Dette reiret blir utvidet etter hvert som det kommer flere generasjoner i reiret og det kan være mange hundre rotter i samme reir etter bare noen få år. De lagrer mat som de hamstrer og lagrer i bolet. Det er derfor livsviktig for rottene at det er et varmt å sikkert bol. Det er til rottens fordel at bolet er i nærheten av mennesker, fordi da er det ofte lett å få tak i rester etter mat og ferske matvarer fra lager. Rotter beveger deg sjeldent mer enn 30 meter fra reirene sine.

Skadevirkning

Brunrotta er regnet som det største problemet på verdensbasis av skadedyr. I tillegg til å spre sykdommer kan den lage store økonomiske problemer for husverten sin. De ødelegger elektriske ledninger, samt gnager over vannrør. Disse dyrene kan spre frykt hos mennesker. Man skal ikke slå helt fra seg at rotter kan angripe mennesker hvis den føler seg truet. Rottebitt kan være farlig, fordi de ofte er bakterieinfisert, eller de kan innbære rabis-bakterier. Det er naturligvis smertefullt å bli bitt av de skarpe tennene. Rotter kan ofte skape problemer for næringsmiddel-produsenter. Når rotter er etablert i hus og bygg de kan påføre r økonomiske og hygieniske. Konsekvenser. De kan nesten spise alt mulig, de spiser derfor all dyremat, og menneskelig næring. Dyrene som dør inne i vegger kan forårsake en forferdelig lukt som er til stor sjenanse.

Bekjempelse

Alle sprekker større enn 12mm bør tettes. Metallnetting og metallplater dyrene ikke kan gnage seg gjennom er gode materialer for tiltetning. Rottegift vil ha en effekt, men den kan også resultere i at rottene dør bak husveggen og i taket, og skaper da vond lukt. Ubeskyttet rottegift utgjør en risiko dersom husdyr og mennesker får den i seg. Lyd skremmeapparater har ingen effekt.


Har du problemer med rotter, vennligst ring

Entomex Norge Skadedyrkontroll : 45 50 50 10 eller

send e-post.

Vi kommer til deg på en gratis befaring.


 
Banner
Hvilket skadedyr er mer plagsomt?